cv xin việc năm 2018

Tìm hiểu 5 lỗi thường gặp nhất khi viết CV

Điều cần có ở một CV tốt là làm sao để có được sự liên kết giữa những gì bạn viết và những gì nhà tuyển dụng mong muốn đọc được. 1. Không thể hiện thành tựu mà bạn đã đạt được Tìm những thành tựu của bạn trong quá trình học hay các kinh