cách quản lý nhân sự

Sai lầm doanh nghiệp đánh mất nhân viên giỏi

Nhưng nỗi lo này là không có cơ sở. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người có thể theo đuổi niềm đam mê ở nơi làm việc sẽ có được tâm Dưới đây là 8 sai lầm mà nhiều công ty mắc phải dẫn tới tình trạng nhảy việc của nhân tài: 1.

3 Lý do khiến nhân viên không do dự ra đi

Khoảng 45% người lao động vẫn có suy nghĩ vừa làm vừa tìm một công việc tốt hơn ngay cả khi công ty đang đối xử tốt với họ. Từ giờ giấc làm 1. Sếp không giữ lời hứa Khi tuyển dụng nhân viên và cả trong quá trình làm việc, sếp đã hứa hẹn