bí quyết khởi nghiệp

Những cám dỗ khi bắt đầu sự nghiệp

Vì vậy, nếu nhà đầu tư đồng ý huy động cho bạn 5 triệu USD thì điều này ám chỉ giá trị công ty của bạn là khoảng 20 triệu USD và bạn chịu Một trong những câu hỏi mà nhiều nhà sáng lập khởi nghiệp quan tâm nhất chính là: “Tôi nên huy động

Tìm hiểu nơi khởi nghiệp tốt cho giới trẻ

Tuy nhiên, việc xin giấy phép xây dựng ở Na Uy có thể kéo dài, và các quy định về lao động có thể khá cứng nhắc. Anne Worsoe – Giám đốc Cơ hội có ở khắp mọi nơi, nhưng theo đánh giá của Nhóm Ngân Hàng Thế Giới (The World Bank Group) thì những